Geschiedenis van Makkum
Makkum, dat voorheen Maggenheim, Mackingum en Macking-he heette, was tot de middeleeuwen slechts een boerennederzetting op een terp. Dat veranderde toen een nabijgelegen klooster twee sluizen liet aanleggen. Het dorp ontwikkelde zich tot een belangrijk handelscentrum met een strategische positie, en werd al snel "de Poort naar de Zuiderzee" genoemd.

In de Gouden Eeuw telde Makkum tal van scheepswerven, steen- en tegelbakkerijen en hout-, olie-, papier- en pelmolens. Maar de ruim honderd kalkovens waren de belangrijkste peilers voor de welvaart van het dorp. Met name de scheepsvaart en de scheepsbouw floreerden dankzij de verscheping van de kalk naar Amsterdam.
De situatie veranderde toen de Zuiderzee in de negentiende eeuw verzandde. Grote schepen konden Makkum niet meer bereiken. Van de bedrijvigheid bleven in eerste instantie alleen de aardewerkindustrie en scheepsbouw over. Dankzij de aanleg van de Afsluitdijk (1933) en het Makkumerdiep nam de waterrecreatie in de twintigste eeuw gestaag toe.
Naast de recreatiemogelijkheden stond Makkum ook bekend om zijn Makkumer aardewerk van Koninklijke Tichelaar maar deze heeft onlangs zijn fabriek en winkel voor het publiek gesloten.

Bezienswaardigheden
De rijke historie van Makkum leest u af aan de heren- pak- en koopmanshuizen met hun fraaie gevels en ornamenten. Ook het monumentale Waaggebouw geeft blijk van de belangrijke industriƫle positie die Makkum in nam. Het dorp kent hiernaast ruim vijftig rijksmonumenten.
 
Wat te doen in Makkum
In Makkum kunt u genieten van de gezellige terrasjes, restaurants en leuke winkeltjes. Met name in de zomermaanden worden in Makkum veel festiviteiten georganiseerd, zoals Leugenbollenpop, Makkumer Merke, Visserijdagen en zomeravondbraderie.

als u cultuur wilt opsnuiven in makkum en omgeving raden wij u aan:

de aldfaers erf route
Een unieke museumroute van 25 kilometer.
Aldfaers Erf is fries voor het erfgoed van onze voorvaderen. U kunt het zien en beleven in de merenrijke Zuidwesthoek van Friesland. Daar vormen vier dorpen- Exmorra, Allingawier,Ferwoude en Piaam- een in de hele wereld unieke museumroute. In de kruidenierswinkel, bakkerij, smederij, timmerwerkplaats, boerderij, huiskamer, schooltje, de kerk en op het skutsje lijkt het alsof de oorspronkelijke bewoners en gebruikers hun domein even hebben verlaten om u de tijd te geven zich te verbazen en te dagdromen. Dankzij diverse activiteiten en evenementen is de Aldfaers Erf Route elk jaar anders. U raakt er nooit uitgekeken.
 
Afsluitdijk Wadden Centrum
Het project Afsluitdijk Wadden Center is gereed. Bij Kornwerderzand kunt u sinds kort dit beleefcentrum bezoeken. In het centrum wordt het verhaal verteld van UNESCO Werelderfgoed
De Waddenzee, de vismigratierivier de vernieuwde, toekomstbestendige Afsluitdijk en het IJsselmeer. Het Afsluitdijk Wadden Center beperkt zich niet tot een traditioneel gebouw met daarin een informatiecentrum. Het is een totaalbeleving met daarin onderdelen die Kornwerderzand en de Afsluitdijk tot een bezienswaardigheid maken.
 
Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Van de 17 kazematten zijn er 7 opengesteld voor publiek. Tevens bezoekerscentrum met fotocollage en videopresentatie over de geschiedenis van de Afsluitdijk, de kazematten en de oorlogsdagen.
 
Jopie Huisman museum
Het Jopie Huisman museum is gewijd aan het leven van de Friese autodidacte meesterschilder Jopie Huisman.
 
Dagelijkse rondvaarten en zeiltochten vanuit Makkum
per praam is het mogelijk om vanuit makkum de prachtige omgeving vanaf het water te verkennen. diverse rondvaarten zijn mogelijk op de binnenwateren en, als het weer het toelaat ook op het ijsselmeer in combinatie met een bezoek aan het kazemattenmuseum te Kornwerderzand of via de binnenwateren naar de museumdorpen Allingawier en/of Exmorra.
de zeiltochten worden op het ijsselmeer gehouden. 
 

omgeving